Solovic / Rudavský:

Beyond InvisibleSK

22.6.2018 /18:30/

Kino Akademik

Vizuálna báseň o mysliteľovi, ktorý sa pýta, prečo ľudstvo nedokázalo udržať mier a harmóniu od počiatku stvorenia. Nové hudobné spracovanie filmu Ondreja Rudavského pod názvom Beyond Invisible sa odvíja pred zrakmi ľudí za pôsobivej hudobnej kulisy skladateľa Slavomíra Solovica. Hudobný zážitok ešte umocňuje sláčikový kvartet v zložení František Ferienčík, Žaneta Mariňakova, Slavo Solovic a Katarína Zajacová

Web

Beyond invisible